Duurzaam Agrarisch

Uw partner in duurzaam agrarisch ondernemen

Wat kunnen wij voor uw bedrijf betekenen

IJburg-500px

Duurzame agrarische planontwikkeling

Duurzaam Agrarisch B.V. richt zich op het realiseren van bestemmingswijzigingen van agrarische gronden en ruimte-voor-ruimte-projecten op locaties waar toekomstige stedelijke uitbreiding mogelijk is. Hierbij werkt Duurzaam Agrarisch B.V. nauw samen met adviesbureau ‘De VastgoedAdviseur’. De VastgoedAdviseur is een onafhankelijk adviesbureau en richt zich op een breed gebied binnen de vastgoedmarkt. Vanuit een ruime ervaring en een gedegen kennis van de regionale vastgoedmarkt werkt De VastgoedAdviseur aan oplossingen waarvan al in een vroeg stadium duidelijk is dat deze economisch en maatschappelijk haalbaar zijn. De VastgoedAdviseur werkt in opdracht voor onder meer projectontwikkelaars, beleggingsinstellingen, financieringsinstellingen en overheden.

www.devastgoedadviseur.nl

Directeur de VastgoedAdviseur dhr. ing. J.J. (Jerry) Breg’: ‘De gebiedsontwikkelingen waarbij wij betrokken zijn, spelen zich vaak af op de langere termijn. Je houdt in je achterhoofd wel rekening met de huidige economische situatie, maar dat is voor ons geen reden om nu stil te gaan zitten, integendeel. Het is belangrijk om nu te starten met de lobby van toekomstige ontwikkelingsprojecten om voor voldoende draagvlak te zorgen als straks de economie weer aantrekt. Juist nu moeten er ideeën ontwikkeld worden op potentiële ontwikkelingslocaties die aansluiten bij de wijzigende vraag naar wonen en werken van de Nederlandse samenleving, zodat er direct begonnen kan worden als de economie weer aantrekt. Belangrijk hierbij is om voldoende flexibiliteit in de plannen in te bouwen.’

Duurzaam Agrarisch B.V. heeft een uitgebreide ervaring met onder meer het aan en verkopen van (agrarische)gronden, agrarische erven en schuren en de ontwikkeling van vastgoedprojecten. Deze expertise zet Duurzaam Agrarisch B.V. in om potentiële ontwikkelingslocaties tot leven te brengen. Duurzaam Agrarisch B.V. doet dit door middel van het ontwikkelen van aansprekende plannen, die inspelen op de lokale demografische ontwikkelingen en die waarde hechten aan duurzaamheid.

Wilt u zelf een perceel grond ontwikkelen of heeft u iets waarvan u denkt dat er potentie in zit, neem dan vrijblijvend contact op. Duurzaam Agrarisch B.V. vertelt u snel of zij iets voor u kan betekenen.

Sharemilking-500px

Sharemilking

Het begrip Sharemilking is afkomstig uit Nieuw-Zeeland nu heeft Duurzaam Agrarisch het bestaande concept wat ze hebben uitgerold, aangepast aan de nieuwe wet en regelgeving en ziet er in hoofdlijnen als volgt uit:

Heeft u een stal tot uw beschikking met minstens 150 stalplaatsen, de benodigde grond en wilt u melken ?

We kunnen u een samenwerking aanbieden, waarbij u de benodigde grond, gebouwen en fosfaatrechten inbrengt. De samenwerkende partij zorgt voor de financiering van de koeien en de afzet van de melk.

Share milker en samenwerkende partij hebben een samenwerkingscontract waarbij rechten en plichten worden vastgelegd. Als share milker bent u ondernemer en deelt via een verdeelsleutel in de resultaten van het melkveebedrijf.

Werkzaamheden

U, als share milker, levert alle werkzaamheden die voorkomen op een groot melkveebedrijf:

 • Koemanagement: melken, verzorgen, behandelen, KI, klauw bekappen, etc.
 • Voeren
 • Schoonhouden van stal en erf
 • Jongvee opvok

Duurzaam Agrarisch kan enkele externe zaken verzorgen die komen kijken bij een groot melkveebedrijf zoals de administratie, advies, voeraankoop. U kan zich dan volledig concentreren op de werkzaamheden in de stal, erf en het land.

Wij vragen

Koemanagers die wel de beschikking hebben over stalruimte (eigendom of huur), fosfaatrechten en de benodigde grond voor mestplaatsing en weidegang.

Koemanagers die kennis en ervaring hebben met het behalen van uitstekende technische en financiële resultaten met het houden van melkvee.

Koemanagers die graag ontzorgd willen worden op het vlak van papierwerk, afzet melk, financiering van melkkoeien en regelwerk wat elk melkveebedrijf met zich meebrengt.

Koemanagers die niets liever doen dan koeien gezond houden en zorgen voor optimale prestaties van de melkveestapel.

Wij bieden

Een samenwerking met een partij die u de mogelijkheid geeft te doen waarin u goed bent, namelijk optimale economische resultaten boeken met een grote melkveestapel.

Een samenwerkende partij die u op het gebied van contractwerk, administratie, advies, melkafzet en financiering van koeien kan ontzorgen.

Heeft u interesse neem dan vrijblijvend contact op met Duurzaam Agrarisch B.V.

Windmolens-500px

Duurzame agrarische energieprojecten

Duurzaam Agrarisch B.V. investeert en participeert risicodragend in diverse schakels van duurzame energie. Zowel in binnen en buitenland participeert Duurzaam Agrarisch B.V. in diverse projecten waaronder windenergie, biomassa en handel in duurzame energie. Duurzaam Agrarisch B.V. is hierin volledig onafhankelijk en niet gelieerd aan een financiële instelling. Duurzaam Agrarisch B.V. is in staat u deskundig te begeleiden bij de volgende aktiviteiten:

 • Assisteren bij het opstellen en vormgeven van beleid.
 • Uitvoeren of laten uitvoeren van haalbaarheidsonderzoeken.
 • Onderhandelen met overheidsinstanties, belastingdienst, financiers, grondeigenaren, energiebedrijven, leveranciers van windturbine/zonnepanelen.
 • Opstellen van de juridische structuur van energieprojecten.
 • Opstellen van de fiscale structuur van energieprojecten.
 • Begeleiden van subsidieaanvragen bij instellingen als SenterNovem.
 • Opstellen van begrotingen.
 • Beoordelen van contracten.
 • Beoordelen of laten beoordelen van verschillende merken en typen windturbines.
 • Vestigen van opstalrechten.

Hebt u een project op het gebied van duurzame energie of wilt u informatie hierover, neemt u dan vrijblijvend contact op met Duurzaam Agrarisch B.V.

Contactgegevens

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht

Adresgegevens

Korte Holk 1

3861 MJ Nijkerk

Telefoon: 033-245 1972

Fax: 033-246 1476